Poëzie-Leestafel

...

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Lieve Desmet

Lieve Desmet is geboren te Menen op 15/11/1959.
Sinds 1980 woont ze in Leuven.
Ze werkte meer dan 20 jaar in de welzijnssector.
Sinds 2004 werkt ze in het hoger  onderwijs, afdeling Sociaal Werk.
Ze volgende voordrachtlessen in Menen bij Ria Scarphout, muzieklessen en saxofoon aan het conservatorium van Leuven.

In 1987 maakte ze kennis met Elly de Waard tijdens een workshop poëzie in Heerlen (Nederland). Deze ontmoeting ligt aan de basis van haar schrijversschap. Elly de Waard erkende en bevestigde haar talent en porde haar aan hiermee verder te gaan.
Er volgden verschillende ontmoetingen in Nederland die ondermeer leidden tot deelname aan ‘het wereldoptreden van de Nieuwe Wilden en de Maximalen’ in Vredenburg Utrecht ’89.
Lieve Desmet volgde de cyclus ‘Brussel Literair’88-’89 o.l.v. Clara Haesaert  en Frank de Crits.  Ze trad samen met zes andere dichters op met Bram Vermeulen ’93. Verder las ze o.m. voor op de Boekenbeurs,  op het Andere Boek, Leuven Literair, Maanvloed, Het Groot Beschrijf.. Bij de voorstelling van haar recentste bundel werden de gedichten voorgedragen door Chris Lomme.


 

Enkele fragmenten uit recensies

"Met het hier besproken debuut heb ik moeite te geloven dat dit de eerste stappen zijn van een nieuwe dichter. Zij werd n.a.v. haar optreden in '89 bij de Nieuwe Wilden ondergebracht. Ik zou haar echter willen noemen: een nieuwe verstilde, een dichteres met 'stille kracht. De moedergedichten staan als monumenten van Kollwitz in deze bundel rechtop. Schitterende verzen van 'a cat on a hot tin roof'. Ik reikhals naar méér." Bart Vonck  Markant 1994

“In en door haar poëzie neemt Lieve Desmet afstand van ‘deze tijdsgeest van te kleine snit’. Thematisch loopt doorheen de bundel de idee van bevrijding, van loskomen van, van het zich toeëigenen van een eigen plaats.. . Afstand nemen dus, wat onder meer wordt gesuggereerd door het steeds terugkerende motief van het water, van het vloeibare dat zijn eigen weg zoekt…
Daarnaast bevat de bundel ook enkele heel intimistische gedichten..met veel empathie geschreven..’
Jooris Van Hulle Poëziekrant maart/april ’94.

‘Ik zie heel graag verschillende mensen, als ze maar zichzelf zijn. Het tenminste proberen, of in ieder geval zichzelf zoeken’ En in werk: ‘Ik ga om met emoties en die zijn altijd echt.’
De Standaard Magazine 11/3/1994


Belangrijkste publicaties

In 1992 publiceerde zij samen met vijf andere dichters (Brus­sel Literair) de bloemlezing 'Uit de Spiegelzaal' uitgegeven bij het Poëziecentrum te Gent.

In 1993 verscheen haar debuut 'Een kat in een vreemd pakhuis' bij uitgeverij Vita te Amsterdam.

In maart 1996 verscheen de tweede bundel van de dich­tersgroep Brussel Literair 'Souterrain 135' bij uitg. Pablo Nerudafonds.

In ‘99 werd een gedicht van haar opgenomen in ‘Gedichten 1999’ uitgeverij Davidsfonds.

In 2000 verschenen drie gedichten in de bloemlezing ‘Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis’ , de beste poëzie van 40 dichteressen uit Nederland en België uitg. P en Passage (Groningen)

In 2003 gedicht opgenomen in de bloemlezing  ‘Suburbia’ uitgeverij P Leuven

Een tweede bundel  ‘De bedauwde ruimte’ verscheen okt. 2003 bij uitgeverij P te Leuven.

Tijdens de presentatie in Leuven werden de gedichten voorgelezen door Chris Lomme.

In 2006 werd werk van haar opgenomen in de bloemlezing ‘Nooit te vangen met haar eigen pen’ samenstelling Lut de Block uitgeverij Poëziecentrum.

In 2008 , Chris Lomme neemt gedichten van Lieve Desmet op in haar poëzieprogramma ‘mijn leven langs de poëzie om’

In 2012 wint ze in Sint –Truiden de Simon Michaël Coninckx-prijs met het gedicht ‘In de maat van de zee’

 


 

Slaapliedje

 

Jij dekt mij toe, ik blijf het kind
naast jou, ik heb mijn streken
goed bewaard want ik ben afgedwaald
maar ’s avonds vrees ik nog
dat ze me komen halen.

 

Dan vertel je me, we blijven zeven
dwergen uit de draaikolk van het sprookje
gestapt en op het witte laken
vallen mijn vragen stil, je stem strooit zand
in mijn ogen en ik heb jou meegenomen.

 

Lieve Desmet
Uit ‘De bedauwde ruimte’
uitgeverij P Leuven 2003

 

Blijf

 

Als ik weer in galop
voor dingen, daden, resultaten,
de oude ruiter wil verslaan,
geef dan tegenwind en blijf

staan als ik roep, verbaasd
in je moestuin waar jij verzoend
met wat woekert en groeit, voort ploegt
alsof jij kringloopt met de seizoenen.


Blijf, op dit ritme van je pols
zonder uren of minuten en een mond
waarmee je elk tegenwoord mijdt,
houd je stil achter het hek


en kijk hoe iemand
de dagen nog wil
tellen als een buit.

Lieve Desmet
Uit: ‘De bedauwde ruimte’
uitg. P Leuven 2003


 

Zolang ik
uit mijn ogen kijk en zie

hoe deze tijd de pletsteen voor zich

uitrolt, er dan achterna holt

zolang ik uit mijn ogen kijk,


zolang ik door deze dagen ga,
mijn hand bevestigd in een vrouwenhand:
een spiegel voor het omklemde hart
van wie doodloopt, zijn angst ophoopt,
zolang ik mijn hand houd in die hand;


zolang zal ik het blanke huis verfoeien
met zijn grondslag in zwart slijk
zolang zal ik hier woelen
als een kat in een vreemd pakhuis,


zolang zal ik mijn woede hanteren
tot een scheur in een eng patroon,
zolang zal ik de gevangen kreten horen
van wie de stenen rolt
en wie daaronder lijdt:


zolang ik mijn wandelgang kies, dwars
door het landschap vol wilde bloemen
geworteld in mijn roerige vrouwenziel;
zolang zal ik niet weerloos zijn.


Lieve Desmet
Uit ‘Een kat in een vreemd pakhuis’
uitg Vita Amsterdam ‘93

 

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER