Poëzie-Leestafel

...

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Pablo Neruda
Leestafel heeft toestemming van
Catharina Blaauwendraad en uitgeverij
Prometheus om de vertalingen van
Carharina Blaauwendraad uit de bundel
Honderd Liefdessonnetten van Pablo
Neruda op de Leestafelsite te plaatsen
 
XLIV


Weet dat ik jou bemin en niet bemin
gezien de twee manieren van het leven,
het woord is als een vleugel van de stilte,
het vuur is voor de helft van kou vervuld.

'k Bemin jou om 't begin van het beminnen
om het oneindige te herbeginnen
en nooit met jou beminnen op te houden:
en dus bemin ik jou nog altijd niet.

'k Bemin je en bemin je niet alsof
ik in mijn handen sleutels van geluk
en van onzeker geluk zou houden.

Twee levens heeft mijn liefde je te geven.
'k bemin je dus als ik je niet bemin
en als ik je bemin, bemin ik je.


Pablo Neruda
uit: Honderd liefdessonnetten,
Prometheus, Amsterdam 2003
Vertaling Catharina Blaauwendraad
 
Sonnet XLII

Stralende dagen, deinend op de zee,
als in een gele steen geconcentreerd
wiens honingluister wanorde niet afbrak:
diens zuivere rechtlijnigheid intact liet.

Wel knispert deze tijd als vuur of bijen,
groen is de taak van opgaan in het blad
tot het gebladerte ter hoogte komt van
een wereld, schitterend, die dooft en ruist.

Dorst van het vuur, brandende zomermassa
die met wat blad een Hof van Eden vormt,
want 't zwart gelaat der aarde wenst geen leed

maar kou of vuur, water of brood voor allen,
niets mag de mensen onderling verdelen
dan zon of nacht, dan maan of korenaar.

Pablo Neruda
uit: Honderd liefdessonnetten
Prometheus, Amsterdam 2003
Vert. Catharina Blaauwendraad